คำแนะนำ

img

ชัดๆ เรื่อง จัดฟัน

(อินโฟกราฟฟิค ชัดๆ เรื่อง จัดฟัน ท้ายบทความ)

การจัดฟันคืออะไร

การจัดฟันเป็นการรักษาความผิดปกติ ของการเรียงฟัน และการสบฟัน ได้แก่ ฟันซ้อนเก, ฟันยื่น, ฟันห่าง, ฟันสบลึก, ฟันสบเปิด, ฟันล่างคร่อมฟันบน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า เช่น ขากรรไกรล่างใหญ่ยื่น หรือขากรรไกรล่างเล็ก ซึ่งมีสาเหตุทางกรรมพันธุ์ นอกจากนี้การสบฟันผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุทางสิ่งแวดล้อม เช่น ดูดนิ้ว, หายใจทางปาก, การสูญเสียฟันและไม่ได้ทดแทนทำให้ฟันข้างเคียงล้ม

การจัดฟันเพื่ออะไร

การจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ ทั้งนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

1.การปรับแต่งลวดโดยผู้ไม่มีความรู้ ทำให้เกิดแรงที่ไม่พึงประสงค์ที่กระทำต่อตัวฟัน ฟันเคลื่อนผิดปกติ ออกนอกกระดูก อาจทำให้ฟันตาย รากฟันละลาย

2.อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสหลุดลงคอ ลวดจัดฟันแฟชั่นที่ มีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตราย เช่นตะกั่ว โครเมียม สารหนู

3.เสี่ยงต่อการเกิดแผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง จาก ลวดและเครื่องมือต่างๆที่ไม่สะอาดทิ่มตำเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆในช่องปาก

4.เครื่องมือจัดฟันที่ใส่ในปากขัดขวางการทำความสะอาดช่องปาก ทำให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบ มีกลิ่นปากและฟันผุได้

5.เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ทำให้เชื้อโรคต่างๆหลงเลืออยู่ และมีโอกาสติดเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ เช่นโรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

อายุเท่าไรควรเริ่มจัดฟัน

การจัดฟันนั้นสามารถทำได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ การจัดฟันส่วนใหญ่มักเริ่มทำในเด็กมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบ คืออายุประมาณ 11-13 ปี อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการสบฟันบางอย่างสามารถทำในช่วงฟันผสม เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหรือเพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดการพัฒนาไปเป็นความ ผิดปกติที่มีความรุนแรงขึ้น เช่นการจัดฟันหน้าบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อ ฟันในกรณีที่ฟันหน้าบนยื่นมาก ๆ การจัดฟันในชุดฟันผสมมักเป็นการรักษาระยะสั้น และเป็นการจัดฟันบางส่วนเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟันแท้ ส่วนใหญ่จะจำเป็นต้องได้รับการจัดฟันทั้งปากต่อไป

คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก โทร.02 354 4649

อัลบั้มภาพ