คำแนะนำ

img

สมุนไพร จะใช้ ต้องชัวร์

สมุนไพร จะใช้ต้องชัวร์

เอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของออสเตรเลีย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอาดิเลด ได้ทบทวนผลจากการศึกษาด้านพิษวิทยา จากตัวอย่างของยาสมุนไพร จำนวน 52 ตัวอย่าง พบว่า ยาสมุนไพรสามารถก่อให้เกิดภาวะไตวาย และทำให้ตับถูกทำลาย ในผู้บริโภคบางราย เนื่องจากมีสารเคมีที่เป็นพิษหรือโลหะหนัก หรือมีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่อยาอื่น ๆ

โรเจอร์ บายอาร์ด ศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยา หัวหน้าคณะผู้วิจัยและผู้เขียนบทความดังกล่าว เสนอว่า ควรกำหนดให้มีการทดสอบยาสมุนไพรอย่างเป็นกลางก่อนวางจำหน่ายในตลาด และควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากมีการจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียกำลังทบทวนกฎระเบียบด้านยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทางเลือก โดยจะกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ผลิตที่มีการโฆษณาในลักษณะหลอกลวงหรือเป็นเท็จ

ผู้ใช้ยาสมุนไพรในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มใหญ่ที่สุดคือสตรีอายุต่ำกว่า 35 ปีที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ใช้ยาสมุนไพรหลายคนไม่ได้บอกแพทย์ว่าพวกเขากำลังทานยาสมุนไพรดังกล่าว เพราะเชื่อว่าเป็นยาตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตราย และในข้อเท็จจริง สมุนไพรสามารถเป็นแหล่งของสารพิษที่อาจก่ออันตราย หรือเกิดปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันที่แพทย์สั่งได้ แม้เราจะสามารถใช้สารพิษเหล่านี้ในระดับความเข้มข้นต่ำเพื่อให้มีผลทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ก็ตาม

ทีมนักวิจัยยังกังวลต่อประชาชนออสเตรเลีย ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่ามีการปลอมปนยาบางประเภทอย่างผิดกฏหมาย เพื่อหวังเพิ่มประสิทธิภาพของยาสมุนไพร โดยผลการประเมินสมุนไพรจากไต้หวันในช่วงเวลาหนึ่งปีพบว่ายาสมุนไพรร้อยละ 24 มียาตามใบสั่งแพทย์ และยาอื่น ๆ ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์และ ยากล่อมประสาท ส่วนการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาจีนโบราณอีกชนิดหนึ่งในออสเตรเลีย พบว่าร้อยละ 61 มีปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และสารหนูสูงเกินกำหนด จนอาจก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดมีฉลากเตือน ที่มีรายละเอียดไม่เพียงพอเกี่ยวกับผลข้างเคียงและปฏิกิริยาของยา จนมีกรณีของชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิตจากภาวะตับวายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปว่า ปัญหาด้านการขาดกฎระเบียบ และการตรวจสอบการปรุงยาสมุนไพร ทั้งในออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง

เรียบเรียงจาก Herbal medicines can have dangerous side effects, research reveals

 

อัลบั้มภาพ