• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

22
เมษายน 2562
ชัดๆ เรื่อง จัดฟัน
ความรู้เบื้องต้น เรื่องการจัดฟัน
19
เมษายน 2562
จากหมู สู่คน
คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
19
เมษายน 2562
รู้จัก AED มีไว้ ใช้เป็น
คำแนะนำการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
11
เมษายน 2562
ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ไม่ง่วง ไม่ไลน์ ไม่เร็ว ไม่เมา
09
เมษายน 2562
อัคคีภัย ไม่ประมาท
คำแนะนำ การป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
08
เมษายน 2562
ความปลอดภัย ไม่มีวันหยุด
คำแนะนำเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ในช่วงวันหยุดยาว
09
เมษายน 2562
แชร์วนไป เรื่องใช้ยา
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา
01
เมษายน 2562
สุขภาพจิตดีได้ หลังไปเลือกตั้ง
คำแนะนำเพื่อลดความเครียด ช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง 62
04
เมษายน 2562
สมุนไพร จะใช้ ต้องชัวร์
คำแนะนำเกี่ยวกับยาสมุนไพร
แสดงรายการทั้งหมด
09
เมษายน 2562
ลดการรอคอย ด้วยระบบ paperless
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
03
เมษายน 2562
3P เพื่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
29
มีนาคม 2562
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหารราช จังหวัดเชียงราย
26
มีนาคม 2562
ส่งต่อ ปลอดภัย by 10 mins check up
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี
13
มีนาคม 2562
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
12
มีนาคม 2562
ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
06
มีนาคม 2562
Thunder Table ตารางนัดเพิ่มประสิทธิภาพบริการกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก
แสดงรายการทั้งหมด
10
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ รักษ์น้ำ รักสุขภาพ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
01
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม Your Voice
แชร์ประสบการณ์ผู้รับบริการ หน่วยแพทย์กองทัพบก
01
เมษายน 2562
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภากายภาพบำบัด
การประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
05
มีนาคม 2562
เหล่าทหารแพทย์ พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง
กรมแพทย์ทหารบก ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง62
15
มีนาคม 2562
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ ส่วนรวม มาก่อน (Public First)
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
25
กุมภาพันธ์ 2562
รีบมาตรวจโรค ก่อนไปตรวจเลือก
กรมแพทย์ทหารบก แนะการติดต่อขอรับการตรวจร่างกาย ก่อนการเกณฑ์ทหาร
13
กุมภาพันธ์ 2562
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมนา คู คลอง ตามโครงการจิตอาสาฯ
24
มกราคม 2562
ตูน บอดี้สแลม ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองให้ รพ.พระมงกุฏเกล้า
การแถลงข่าวซื้อเครื่องมือแพทย์ 60 รายการ จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img