• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

01
เมษายน 2563
วัดไข้ ไม่ให้เพี้ยน
ผู้ป่วยสอบสวนโรค(PUI) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด19:\\\\nอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 เซลเซียส ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
20
มีนาคม 2563
โควิด-19 ทำเราเครียด
ตื่นตระหนก ลดลงนิด รับมือโควิด-19
13
มีนาคม 2563
T-Zone เผลอไปโดน อาจได้เรื่อง
คำแนะนำ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากการสัมผัสตา จมูก ปาก
14
กุมภาพันธ์ 2563
ไฟต์บังคับ ขยับล้างมือ
ล้างมือถี่ๆ เซฟตี้ขึ้นเยอะ
แสดงรายการทั้งหมด
12
มิถุนายน 2562
สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
06
มิถุนายน 2562
ดักจับและคัดกรอง ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
28
พฤษภาคม 2562
เปลี่ยนทั้งกระดาน สู่บริการที่เป็นเลิศ (Disruption to Supreme Service)
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
21
พฤษภาคม 2562
จัดทัพคัดกรอง ตาบอดต้อหิน
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
07
พฤษภาคม 2562
บัตรสี สื่อสาร มอง(ด้วย) ตา ก็รู้ใจ
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
29
เมษายน 2562
เจาะได้ใจ อยู่ที่ไหนก็ไปถึง Med Tech Delivery
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
09
เมษายน 2562
ลดการรอคอย ด้วยระบบ paperless
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
03
เมษายน 2562
3P เพื่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
29
มีนาคม 2562
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหารราช จังหวัดเชียงราย
แสดงรายการทั้งหมด
16
ธันวาคม 2562
ศาสตร์พระราชา : มหัศจรรย์หญ้าแฝก
กรมแพทย์ทหารบกจัดทำสื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ
24
ตุลาคม 2562
ชิม ช้อป ใช้ ได้สุขภาพ
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
03
ตุลาคม 2562
ไม่ ดู..ดาย คนไทยช่วยกันดูแล
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เพื่อสังคมปลอดภัย
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img